Day 1
08 Dec 2021
Day 2
02 Dec 2019
13:00-14:00

Rejestracja

13:00-14:00

Registration

Opening

Mr Marian Sikora
Mr Jerzy Wierzbicki

Opening speech

Mr Jan Krzysztof Ardanowski

Otwarcie Forum

Marian Sikora
Jerzy Wierzbicki
14:30

ZRÓWNOWAŻONA WOŁOWINA w  NOWEJ WPR

14:30

SUSTAINABLE BEEF in the NEW CAP

Działania władzy ustawodawczej i wykonawczej na rzecz rozwoju sektora wołowiny

Wystąpienie Krzysztofa Jurgiela, członka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego
Krzysztof Jurgiel

Nowa Wspólna Polityka Rolna

Wystąpienie Czesława Siekierskiego posła na Sejm RP,  Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim poprzedniej kadencji
Czesław Siekierski

New CAP

Mr Czesław Siekierski
16:00-16:30

Przerwa kawowa

16:00-16:30

Coffee break

16:30

handel międzynarodowy

Perspektywy europejskich hodowców i producentów żywca wołowego

30 lat WPR 1990 -2020, kończy się stary rozdział. 2020-2050 Żywność i klimat, rolnictwo będzie miało zasadnicze znaczenie.
Jean-Pierre Fleury
16:30

International trade

PROSPECTS FOR EUROPEAN BREEDERS AND BEEF PRODUCERS

30 years of the CAP 1990 -2020, the old chapter ends.  2020-2050 Food and climate, agriculture will be crucial.
Mr Jean-Pierre Fleury

Wpływ umów handlowych na europejskie rolnictwo

Umowa handlowa z krajami Mercosur, umowy z Kanadą, Japonią, Singapurem.
Daniel Azevedo

Impact of trade agreements on European agriculture

Trade agreement with Mercosur, trade agreements with Canada, Japan and Singapore, Australia, New Zealand
Mr Daniel Azevedo

Wyzwania i perspektywy dla europejskiego sektora wołowiny z irlandzkiej perspektywy

Konsekwencje  Brexitu dla rynku wołowiny w UE.
Liam MacHale

Challenges and prospects for European beef industry from Irish perspective.

The consequences of Brexit for the beef market in the EU.
Mr Liam MacHale

Dyskusja panelowa

Bogdan Konopka
Bogusław Miszczuk
John Clarke
Jean-Pierre Fleury
Wiesław Różański

Discuss panel

Mr Bogdan Konopka
Mr Bogusław Miszczuk
Mr John Clarke
Mr Jean-Pierre Fleury
Mr Wiesław Różański
20:00-23:00

Kolacja

20:00-23:00

Dinner

Day 3
03 Dec 2019
08:00-08:59

Rejestracja

08:00-09:00

Registration

09:00

Dobra reputacja Europejskiej wołowiny

09:00

GOOD REPUTATION OF EUROPEAN BEEF

Dyskusja panelowa

Ingrid Morvan
dr inż. Adam Drosio
dr Luigi Pio Scordamaglia
Janusz Rodziewicz
Zygmunt Jodko
Jacek Zarzecki

Discuss panel

Ms Ingrid Morvan
PHD Adam Drosio
PhD Luigi Pio Scordamaglia
Mr Janusz Rodziewicz
Mr Zygmunt Jodko
Mr Jacek Zarzecki
10:15

INNOWACJE

10:15

Innovations

dyskusja panelowa

Michał Wiśniewski
Marek Sokołowski
Wojciech Kędzia
dr Rod Polkinghorn OAM
dr Jean-François Hocquette
Jerzy Wierzbicki

Discuss panel

Mr Wojciech Kędzia
Mr. Alexander Berner
Dr Rod Polkinghorne OAM
PhD Jean-François Hocquette
Mr Christian Jochum
Mr Jerzy Wierzbicki
12:00

Coffee break

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30

#EUnitedAgri

12:30

#EUnitedagri

Panel Dyskusyjny

Rolnictwo w dobie dezinformacji medialnej Czy cyberprzestrzeń to nowe pole walki o rolnictwo? Czy fake newsy mogą osłabić rolnictwo? Ekologia kontra ekologizm- czy nauka zwycięży? Wspólne wyzwania rolnictwa w dobie...
Read More
14:15

Obiad

14:15

Lunch