Mówcy

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Jurgiel

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim

John Clarke

Dyrektor ds. Stosunków międzynarodowych w Dyrekcji Generalnej  ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej.

Czesław Siekierski

Posel na Sejm RP Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim poprzedniej kadencji

Szczepan Wójcik

Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej

Christian Jochum

Przewodniczący Grupy Dialogu Społecznego KE Jakość i Promocja

Piotr Szalaty

Ekspert ds. bezpieczeństwa w Biurze Analiz Ryzyka i Startegii Instytutu Gospodarki Rolnej

Zygmunt Jodko

Prezes Zarządu Agro Bieganów

Tomasz Kurpiewski

Szef Działu Sustainability w McDonald’s Polska

Jean-Pierre Fleury

Przewodniczący Grupy Roboczej ds. wołowiny i cielęciny COPA-COGECA

Witold Choiński

Prezes Polskie Mięso

Marek Sokołowski

Cloud Platform BDM Leader, Oracle Corporation

dr Rod Polkinghorn OAM

Członek Rady Fundacji International Meat Research 3G Foundation

Dorota Kuc

Dziennikarka, reporterka, wydawca programów informacyjnych i publicystycznych

Stanisław Skrzypek

Prezes Zarządu Agraimpex sp z o.o.

dr Grzegorz Chocian

Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

dr Jean-François Hocquette

Dyrektor ds. Badań w INRA

Wiesław Różański

Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca

Wojciech Kędzia

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Bogdan Konopka

Główny Lekarz Weterynarii

Piotr Rutkowski

Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa

Magdalena Zasępa

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Anna Rozkosz 

Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy Agro

Cyprian Gutkowski

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Alexander Berner

Kierownik Projektu gwarancji pochodzenia mięsa szwajcarskiego Proviande

Jean-Baptiste Dollé

Dyrektor Departamentu Środowiska, IDELE

Janusz Rodziewicz

Prezes Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Jacek Zarzecki

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Hsin Huang

Sekretarz Generalny Międzynarodowego Sekretariatu Mięsnego (IMS)

dr inż. Adam Drosio

Wice Przewodniczący Grupy Roboczej Zdrowie i dobrostan zwierząt Copa Cogeca

Liam MacHale

Dyrektor do spraw europejskich Irlandzkiego Stowarzyszenia Rolników

Ingrid Morvan

Zastępca Sekretarza Generalnego UECBV

Bogusław Miszczuk

Prezes Zarządu Sokołów SA

dr Luigi Pio Scordamaglia

Wiceprezes wykonawczy ASSOCARNI

Daniel Azevedo

Dyrektor w COPA COGECA