Mówcy

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Jurgiel

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim

John Clarke

Dyrektor ds. Stosunków międzynarodowych w Dyrekcji Generalnej  ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej.

Czesław Siekierski

Posel na Sejm RP Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim poprzedniej kadencji

dr Luigi Pio Scordamaglia

Wiceprezes wykonawczy ASSOCARNI

Janusz Rodziewicz

Prezes Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Michał Wiśniewski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwo Cyfryzacji

Magdalena Zasępa

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jean-Baptiste Dollé

Dyrektor Departamentu Środowiska, IDELE

dr inż. Adam Drosio

Wice Przewodniczący Grupy Roboczej Zdrowie i dobrostan zwierząt Copa Cogeca

Wojciech Kędzia

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dorota Kuc

Dziennikarka, reporterka, wydawca programów informacyjnych i publicystycznych

Cyprian Gutkowski

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca

Christian Jochum

Przewodniczący Grupy Dialogu Społecznego KE Jakość i Promocja

Jean-Pierre Fleury

Przewodniczący Grupy Roboczej ds. wołowiny i cielęciny COPA-COGECA

Marek Sokołowski

Cloud Platform BDM Leader, Oracle Corporation

dr Jean-François Hocquette

Dyrektor ds. Badań w INRA

Tomasz Kurpiewski

Szef Działu Sustainability w McDonald’s Polska

Wiesław Różański

Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Liam MacHale

Dyrektor do spraw europejskich Irlandzkiego Stowarzyszenia Rolników

Jacek Zarzecki

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Stanisław Skrzypek

Prezes Zarządu Agraimpex sp z o.o.

Daniel Azevedo

Dyrektor w COPA COGECA

Piotr Rutkowski

Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa

Bogdan Konopka

Główny Lekarz Weterynarii

Marian Sikora

Wice Przewodniczący COPA, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Zygmunt Jodko

Prezes Zarządu Agro Bieganów

dr Grzegorz Chocian

Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

Anna Rozkosz 

Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy Agro

Ingrid Morvan

Zastępca Sekretarza Generalnego UECBV

Bogusław Miszczuk

Prezes Zarządu Sokołów SA

dr Rod Polkinghorn OAM

Członek Rady Fundacji International Meat Research 3G Foundation

Witold Choiński

Prezes Polskie Mięso

Alexander Berner

Kierownik Projektu gwarancji pochodzenia mięsa szwajcarskiego Proviande

Szczepan Wójcik

Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej