VI Forum Sektora Wołowiny

Wołowina przyjazna dla klimatu, ceniona przez konsumentów”

2-3 grudnia 2019 r.

Radisson Collection Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska 24.

   

ZRÓWNOWAŻONA WOŁOWINA w  NOWEJ WPR

Czy wpisujemy się w EKO Programy w nowej WPR?

Bydło – główny oskarżony o zmiany klimatyczne

Wołowina wycofywana ze stołówek na uniwersytetach

DOBRA REPUTACJA EUROPEJSKIEJ WOŁOWINY

Jak zapobiegać kryzysom zaufania?

Jak uszczelnić system bezpieczeństwa żywności?

Jak obniżyć zużycie antybiotyków?

Jak się bronić przed czarnym PR?

INNOWACJE

Czy powinniśmy wzmacniać system identyfikowalności?

Czy systemy jakości mają przyszłość?

Block Chain, DNA, RFID – razem czy osobno?

HANDEL

Brexit – skutki dla sektora wołowiny

Umowy międzynarodowe

Jak możemy być bardziej konkurencyjni na rynkach krajów trzecich?

GO CHINA – razem czy osobno?

DOBROSTAN ZWIERZĄT

Czy wysoki poziom Dobrostanu zwierząt ma znaczenie?

Czy rzeczywiście pogłębia się podział na „dobrych” przyjaciół zwierząt i „złych” rolników ?

Czy rolnicy prowadzący chów zwierząt gospodarskich już powinni się bać?

Redukcja chowu bydła w Holandii – czy ta inicjatywa ma szansę na realizację?