Limit zgłoszeń został osiągnięty

Zarejestruj się aby wejść na listę oczekujących. Jeśli zwolni się miejsce, powiadomimy Cię!

Aby zarejestrować się wypełnij formularz

Branża (proszę wybrać): *

Zgłaszam swój udział: *

Informujemy, że udział w VI Forum Sektora Wołowiny jest bezpłatny.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 4. Podane dane są przetwarzane w celu rejestracji i wzięcia udziału w VI Forum Sektora Wołowiny (zgodnie z Regulaminem), w celu realizacji przekazu marketingowego. Zgodnie z celem przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia zakresu przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, prawo przenoszenia, możesz wycofać w dowolnym momencie każdą wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem, żądać usunięcia danych. Jeśli stwierdzisz niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) . Jeśli masz pytania kontaktuj się z nami na nr. tel.: 22 622 09 87 lub adres e-mail: biuro@pzpbm.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych

Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego moich danych osobowych: – nazwisko, imię, wizerunek osoby (nagrania filmowe,zdjęcia fotograficzne),nr telefonu, adres oraz adres e-mail – w związku z realizacją VI Forum Sektora Wołowiny, którego byłem/byłam/będę organizatorem lub uczestnikiem na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celach prowadzenia korespondencji mailowej, telefonicznej, identyfikacji osoby zgłaszającej się na VI Forum Sektora Wołowiny oraz ich późniejsze wykorzystanie w celach marketingowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach oraz nagraniach podczas VI Forum Sektora Wołowiny w celach marketingowych i promocyjnych przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego poprzez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne.