#EUnitedAgri

03 Gru 2019
12:30

#EUnitedAgri

Pierwszy raz wszystkie sektory produkcji zwierzęcej podejmą wspólną dyskusję o tym jak mierzyć się z wyzwaniami stojącymi na drodze do rozwoju produkcji.

Nowością podczas tegorocznego forum, będzie, ekspercki panel pod nazwą #EUnitedAgri (European Union United Agri), którego pomysłodawcami i współorganizatorami są Fundacja Polska Ziemia zajmująca się komunikacją rolnictwa oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Dynamiczna oraz nowoczesna formuła panelu, dostarczy Państwu nie tylko wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim – na co liczą organizatorzy – stanie się ona podłożem do poważnej dyskusji na temat rozwoju rolnictwa w dobie dezinformacji na jego temat.

Po sukcesie zjednoczenia wszystkich sektorów polskiego rolnictwa, które zaczęło mówić jednym głosem, przedstawiciele Fundacji Polska Ziemia wraz z organizatorami beefforum wyszli z propozycją poszerzenia skutecznej – jak się okazało – formuły współpracy, na pozostałe kraje Unii Europejskiej. Panel zostanie podzielony na dwie części obejmujące analizę sytuacji unijnego rynku rolnego, w kontekście dezinformacji ma jego temat, oraz dyskusję z udziałem przedstawicieli branż rolnych i zaproszonych gości.

Wspólne działania, które rozpoczną się pod #responsebility mają wykazać determinację rolników w podejmowaniu nowych wyzwań ale również skłonienia oponentów do tego aby w swych wypowiedziach i działaniach kierowali się odpowiedzialnością.