dr inż. Adam Drosio

Wice Przewodniczący Grupy Roboczej Zdrowie i dobrostan zwierząt Copa Cogeca

dr inż. Adam Drosio

Wice Przewodniczący Grupy Roboczej Zdrowie i dobrostan zwierząt Copa Cogeca

Biography

Adam Drosio jest wiceprzewodniczącym grupy roboczej ds. Zdrowia i dobrostanu zwierząt. Pracował w projektach naukowych z wdrożeniem do praktyki. Ponadto, Adam Drosio, ma doświadczenie we współpracy ze spółdzielniami rolniczymi i samorządem. Pracował również w doradztwie sprzedażowym i HR. W 2010 roku obronił doktorat w zakresie nauk rolniczych – inżynieria rolnicza, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Polsce. W 2012 roku rozpoczął współpracę z Federacją Związków Producentów Rolnych jako Członek Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Od 2014 roku jest wykładowcą w Łomżyńskiej Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Instytucie Technologii Żywności przedmiotu Produkcja Żywności Ekologicznej.

All sessions by dr inż. Adam Drosio