Christian Jochum

Przewodniczący Grupy Dialogu Społecznego KE Jakość i Promocja

Christian Jochum

Przewodniczący Grupy Dialogu Społecznego KE Jakość i Promocja

Biography

Christian Jochum, urodzony w 1959 r., Dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie ekonomiki rolnictwa, pracuje od 1997r. W Austriackiej Izbie Rolnictwa, gdzie odpowiada za wszystkie aspekty łańcucha żywnościowego. Jego specjalnymi obszarami działalności są kwestie jakości żywności, promocji żywności i wszystkich aspektów relacji między partnerami łańcucha żywnościowego. Jest członkiem i przewodniczącym kilku europejskich organów i grup roboczych.

Jeśli chodzi o temat jakości, jest przekonanym zwolennikiem zróżnicowanych rynków. Społeczeństwa i konsumenci są coraz bardziej wieloaspektowe i różnorodne, więc żywność powinna być. W sektorze wołowiny zajmował się opracowywaniem programów szkoleniowych w celu dywersyfikacji towarów wołowych i poprawy jakości poprzez systemy zapewniania jakości.

Jest on zaznajomiony z możliwościami WPR w zakresie poprawy jakości żywności i promocji europejskich produktów spożywczych i produktów wysokiej jakości.

All sessions by Christian Jochum