dr Grzegorz Chocian

Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

dr Grzegorz Chocian

Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

Biography

Prezes Zarządu i wspólnik EKOTON sp. z o.o. Wieloletni wykładowca akademicki, felietonista czasopism branżowych. Od ponad 22 lat specjalizuje się w ochronie środowiska. Jest współautorem kilkuset analiz środowiskowych, w tym dla ferm hodowlanych, kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i regionie, jak: droga krajowa S-8, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, fabryka pływy wiórowej grupy FORTE SA w Suwałkach. W latach 2010-2012 ekspert kluczowy ds. ochrony środowiska, zaakceptowany przez Bank Światowy w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry z Wrocławskim Węzłem Wodnym”. Koordynator analiz przyrodniczych w projekcie budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka, ekspert w projekcie przebudowy wejścia do portu morskiego w Ustce, budowy elementu systemu chłodniczego Elektrowni Kozienice, dokumentacji podlaskiego lotniska regionalnego. Członek Rady Programowej „Kampanii antyazbestowej”. Ekspert Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Urzędu Morskiego, Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych. Członek wojewódzkich Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko na Podlasiu i Mazowszu. Dyplomowany eko-negocjator. W 2006 roku odznaczony przez Ministra Gospodarki odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń biznesowych, i społecznych, w tym ekologicznych. Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono, powołanej dla wsparcia inwestorów publicznych i prywatnych poprzez ograniczenie zjawiska blokowania inwestycji.

All sessions by dr Grzegorz Chocian