Jean-Baptiste Dollé

Dyrektor Departamentu Środowiska, IDELE

Jean-Baptiste Dollé

Dyrektor Departamentu Środowiska, IDELE
jean-baptiste.dolle@idele.fr

Biography

Jean-Baptiste Dollé jest kierownikiem Departamentu Środowiska we francuskim Instytucie Hodowli Zwierząt (Institut de l’Elevage). Współpracuje z krajową federacją mleczarską i mięsną, producentami, firmami, instytutami badawczymi we Francji i Europie oraz organami publicznymi w celu oceny związku między środowiskiem a produkcją bydła. Wiele przeprowadzonych badań dotyczy metodologii i narzędzi opracowanych w celu oceny wpływu (zmiany klimatu, zanieczyszczenie wody, …) oraz oceny pozytywnego wkładu (różnorodność biologiczna, pochłanianie dwutlenku węgla, …) w produkcji mleka oraz wołowiny. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wdrożył inicjatywy rolnictwa węglowego w produkcji wołowiny i mleczarstwa (12 000 rolników) w ramach dużego partnerstwa krajowego. Pracuje również nad metodami redukcji emisji dwutlenku węgla w rolnictwie.

All sessions by Jean-Baptiste Dollé