Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca

Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca
facebook-icon twitter-icon
+48728328800
jerzy.wierzbicki@pzpbm.pl

Biography

mgr. inżynier mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył studia doktoranckie na SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca trzecią kadencję, Przewodniczący Grupy Scientific discussion group on eating quality w ramach UNECE Specialized Section on Standardization of Meat, Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny.
Inicjator systemu jakości mięsa wołowego Quality Meat Program.
W latach 2006-2009 zaangażowany w procesie legislacyjnym ustawy o funduszach promocji produktów rolno spożywczych, nowatorskiej dla Polski. Inicjator i jeden z architektów porozumienia w branży – konsensusu zapewniającego rolnikom przewagę w zarządzaniu funduszami promocji. Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego I i II kadencji.
Inicjator i współautor sześcioletniego projektu badawczego o budżecie ponad 10 mln EUR.
Jest inicjatorem i współautorem Strategii Rozwoju Sektora Wołowiny Polska Wołowina 2022, która została opracowana w gronie sześciu organizacji branżowych w konsultacji z MRiRW.
Jest autorem i współautorem kilkdziesięciu publikacji naukowych nt. rynku wołowiny, badań konsumenckich, systemów zapewniania jakości i standaryzacji.

All sessions by Jerzy Wierzbicki

Otwarcie Forum

02 Gru 2019
14:00-14:10

INNOWACJE

03 Gru 2019
10:15

dyskusja panelowa

03 Gru 2019
11:30