John Clarke

Dyrektor ds. Stosunków międzynarodowych w Dyrekcji Generalnej  ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej.

John Clarke

Dyrektor ds. Stosunków międzynarodowych w Dyrekcji Generalnej  ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej.

Biography

John Clarke jest Dyrektorem ds. Stosunków międzynarodowych w Dyrekcji Generalnej  ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. Wcześniej był szefem delegatury UE w WTO i ONZ w Genewie. Do Komisji Europejskiej dołączył w 1993 r. jako negocjator handlowy. Od 1983 do 1993 r. John Clarke był urzędnikiem rządu Hongkongu, pracując w zespole odpowiedzialnym za podniesienie standardu życia HK i doprowadzając go do statusu krajów rozwiniętych pod koniec lat 80-tych.

All sessions by John Clarke