Magdalena Zasępa

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Magdalena Zasępa

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi