Piotr Szalaty

Ekspert ds. bezpieczeństwa w Biurze Analiz Ryzyka i Startegii Instytutu Gospodarki Rolnej

Piotr Szalaty

Ekspert ds. bezpieczeństwa w Biurze Analiz Ryzyka i Startegii Instytutu Gospodarki Rolnej

Biography

Ekspert ds. bezpieczeństwa w Biurze Analiz Ryzyka i Startegii Instytutu Gospodarki Rolnej. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szkoleniowiec i dowódca ochrony Maritime Security w High Risk Area na Oceanie Indyjskim. Konsultant projektów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prawa państw afrykańskich. Pracował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jako ekspert w Biurze Strategii.